Linda Michel White, 1 (727) 400-4948, zoned4karatbars@gmail.com, SponsorID: almwhite